Cerddwn

Type of post: Orchestra news item
Sub-type: Contracts & Agreements
Posted By: Martin Ives
Status: Current
Date Posted: Fri, 16 Feb 2024

Cerddwn

 

Under our artistic director/conductor, Iwan Teifion Davies, Philomusica is very lucky to be part of this new project generously funded by Ty Cerdd, the Arts Council of Wales, and Aberystwyth University.

 

Cerddwn is a radically different developmental opportunity for composers. Aberystwyth University wants to create a world-leading hub for musical experimentation and innovation in mid-Wales. Working with community orchestra Aberystwyth Philomusica and leading professional orchestra Sinfonia Cymru, composers and mentoring performers will create visionary new works for orchestra. To kickstart this new project four Welsh composers have been commissioned, David John Roche, Nathan James Dearden, Mared Emlyn and Jefferson Lobo.

 

Philomusica is looking forward to working with David John Roche on a new composition very soon, as well as the opportunity to work with Sinfonia Cymru. A concert will take place as part of Musicfest on 24th July 2024.

 

For more information on Cerddwn please look on the Aberystwyth University website:

www.aber.ac.uk/en/music/cerddwn/

 

 

Dan arweiniad ein cyfarwyddwr artistig/arweinydd, Iwan Teifion Davies, mae Philomusica yn ffodus iawn i fod yn rhan o’r prosiect newydd hwn sy’n cael ei gyllido’n hael gan Ty Cerdd, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Phrifysgol Aberystwyth.

 

Mae Cerddwn yn gyfle datblygu hanfodol wahanol ar gyfer cyfansoddwyr. Dymuniad Prifysgol Aberystwyth yw creu hwb blaengar ar lefel fyd-eang ar gyfer arbrofi cerddorol ac arloesedd yng nghanolbarth Cymru. Trwy weithio gyda cherddorfa gymunedol Philomusica Aberystwyth a cherddorfa broffesiynol amlwg Sinfonia Cymru, bydd cyfansoddwyr a pherfformwyr sy’n mentora yn creu gweithiau newydd llawn gweledigaeth ar gyfer cerddorfa. I roi cychwyn i’r prosiect hwn comisiynwyd pedwar cyfansoddwr Cymreig, sef David John Roche, Nathan James Dearden, Mared Emlyn a Jefferson Lobo.

 

Mae Philomusica yn edrych ymlaen at gydweithio â David John Roche ar gyfansoddiad newydd yn fuan iawn, yn ogystal â’r cyfle i weithio gyda Sinfonia Cymru. Cynhelir cyngerdd yn rhan o Musicfest ar 24 Gorffennaf 2024.

 

Am fwy o wybodaeth am Cerddwn gweler gwefan Prifysgol Aberystwyth:

www.aber.ac.uk/cy/music/cerddwn/