Latest News


 • Aberystwyth University’s 150th Anniversary Celebration
 •  
 •  Date Posted: Sun, 19 Mar 2023

  Dydd Llun 8 Mai - Cyngerdd yn dathlu 150 Mlwyddiant Prifysgol Aberystwyth

  Bydd Philomusica'n rhannu'r llwyfan â cherddorion eraill mewn digwyddiad sy'n cofnodi 150 Mlwyddiant y Brifysgol. Ceri rhaglen o gerddoriaeth amrywiol.

  Monday 8 May - Concert celebrating Aberystwyth University's 150th Anniversary

  Philomusica will share the stage with other musicians - details to be confirmed nearer the time but featuring a mix of music styles - in an event organised to commemorate Aberystwyth University's 150th Anniversary.

 • Diwrnod Cerddoriaeth Gymreig / Welsh Music Day
 •  
 •  Date Posted: Sun, 19 Mar 2023

  27 Mai - Diwrnod Cerddoriaeth Gymreig

  Dewch i ymuno â Philomusica i ddathlu cerddoriaeth Gymreig!

  Estynir croeso i chwaraewyr lleol o bob oedran i ddod i chwarae ar y diwrnod.

  Mae hyn yn gyfle euraidd i gerddoriaeth ifanc o'r ysgolion lleol i gael profiad o chwarae mewn cerddorfa, ymarfer cerddoriaeth wedi'i chyfansoddi gan gyfansoddwyr Cymreig a pherfformio'r darnau ar ddiwedd y sesiwn mewn modd anffurfiol.
   

  27 May- Welsh Music Day

  Come and join Philomusica for a celebration of Welsh music!

  Local players of all ages who are not members of the orchestra are welcome to come and play on the day.

  This is a golden opportunity for young musicians from the local schools to come and experience playing in an orchestra, rehearsing music composed by Welsh composers and performing the pieces at the end of the session in an informal setting.